Formularz reklamacyjny Kidwell

Obsługa serwisowa: Derform sp.j. Deręgowscy - Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
UWAGA: Formularz akceptuje załączniki w formacie: jpg, jpeg, gif, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt. Maksymalny rozmiar pliku to 20 MB.
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Klauzula informacyjna RODO
Drogi Użytkowniku! Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez system obsługi reklamacji Reklamator. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator") DERFORM sp. z o.o. (dawniej Derform sp.j. Deręgowscy) z siedzibą pod adresem Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0001076775, posiadająca NIP 7810020305, nr REGON 630196165, BDO 000007266, Kapitał zakładowy: 1 248 000,00 złotych.. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ Jeśli zamierzasz zgłosić reklamację dotyczącą zakupionego produktu, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z procesem reklamacyjnym („Usługi”). Cel przetwarzania: Obsługa Twojej zgłoszonej reklamacji Podstawa przetwarzania: Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Podanie danych: Konieczne do zawarcia umowy. Skutek niepodania danych: brak możliwości rozpatrzenia Twojego zgłoszenia reklamacyjnego brak możliwości otrzymywania informacji o statusie zgłoszenia reklamacyjnego Możliwość cofnięcia zgody: w każdej chwili Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. OKRES PRZETWARZANIA Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez strony cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. TWOJE UPRAWNIENIA Przysługuje Ci prawo żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora, A także: wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora). Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. CIASTECZKA Reklamator, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji witryny nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości W tej witrynie ciasteczka wykorzystywane są w celu: zapamiętywania informacji o Twojej sesji statystycznym udostępniania funkcji witryny Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych: dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia obsługi reklamacji podmiot realizujący dostawę towarów hostingodawca podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne podmiot zapewniający system mailingowy podmiot zapewniający usługi statystyczne* oprogramowanie do obsługi i przetwarzania zamówień - Baselinker odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności KONTAKT Z ADMINISTRATOREM Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Napisz na adres e-mail: bok@kidwell.eu